Avgifter


Tellus Midas

Insättningsavgift: 0 %

Uttagsavgift: 0 %

Årligt fast avgift: 1 %

Rörlig avgift: 20 % av den del av fondens totalavkastning som överstiger en avkastningströskel motsvarande en genomsnittlig ränta på en 3-månaders stadsskuldväxel per månad.


Tellus Investmentbolag

Insättningsavgift: 0 %

Uttagsavgift: 0 %

Årligt fast avgift: 0,9 %

Rörlig avgift: 0 %


Tellus Bank & Finansfond

Insättningsavgift: 0 %

Uttagsavgift: 0 %

Årligt fast avgift: 0,9 %

Rörlig avgift: 10 % av den del av fondens totalavkastning som överstiger en avkastningströskel motsvarande 3 % plus en genomsnittlig ränta på en 3-månaders statsskuldväxel per månad.

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.