Nyheter

2018-03-13

Remissyttrande - Tellus Fonder

Med anledning av Finansdepartementets Promemoria om ändringar i premiepensionssystemet önskar Tellus Fonder AB lämna följande synpunkter på förslagen.

2018-01-26

Förtydligande kring fondavgifter

Vi har fått en del frågor kring de kostnader som fonderna redovisar på olika plattformar utöver förvaltningsavgiften, som vi här vill ge ett...

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.