Nyheter

2019-08-27

Vår ansvariga förvaltare Jan Petersson ger sin syn på marknaden och fondernas utveckling

2019-07-17

Vår ansvariga förvaltare Jan Petersson ger sin syn på marknaden och fondernas utveckling

2019-06-19

Vår ansvariga förvaltare Jan Petersson presenterar Tellus Fonders tematiska investeringsansats på Öresundsdagen

2019-06-03

Dagens Industri har intervjuat vår ansvariga förvaltare Jan Petersson

Aktiestjärnans bästa aktier – ”kursen dubblerades på två veckor”

2019-05-23

Marknadskommentar april/maj

2019-04-25

Marknadskommentar mars/april

2019-04-22

Förändringar av fondbestämmelserna i Tellus Midas och Tellus Investmentbolag

2019-03-29

Podd: Skin in the game är överlägset

2019-03-22

Läs vårt senaste marknadsbrev och våra senaste månadsrapporter

2019-02-08

Fondplattformar där man kan köpa våra fonder

2019-01-14

Tellus Fonder har skrivit på UN PRI (FNs principer för ansvarsfulla investeringar)

2019-01-09

Tellus Fonder är medlemmar i Swesif - Sveriges forum för hållbara investeringar

2018-12-21

Läs vårt senaste marknadsbrev och våra senaste månadsrapporter

2018-11-22

Tellus Fonder erbjuder nu sina fonder i Norge och Finland också

2018-11-21

Läs vårt senaste marknadsbrev och våra senaste månadsrapporter

2018-10-01

Film om Tellus Fonder

2018-09-10

Sammanfattning av Morningstar Rating för Tellus Fonder

2018-09-06

Fondanalys från Placera.se

Fondskribenten Pär Ståhl skriver om Tellus Investmentbolag

2018-09-06

I huvudet på Tellus Fonder

Är ”we are social and digital” hypen snart över?

2018-08-21

Sammanfattning av Morningstar Rating för Tellus Fonder

2018-05-29

Integritetspolicy Tellus Fonder AB

2018-05-03

Är det verkligen någon som undrar varför SEK är så svag?

2018-04-26

Förvaltarkommentar Tellus Investmentbolag

Vi har lyckats bra med förvaltningen i Tellus Investmentbolags fonden de senaste två åren. Avkastningen är goda 58 % mot Benchmarks 34 %. Sharpe...

2018-03-13

Remissyttrande - Tellus Fonder

Med anledning av Finansdepartementets Promemoria om ändringar i premiepensionssystemet önskar Tellus Fonder AB lämna följande synpunkter på förslagen.

2018-01-26

Förtydligande kring fondavgifter

Vi har fått en del frågor kring de kostnader som fonderna redovisar på olika plattformar utöver förvaltningsavgiften, som vi här vill ge ett...

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.