Våra fonder

                Box_TellusMidas


               


                Box_Bank&Finansfond     

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.