Blanketter

Innan du köper en fond ber vi dig ta del av fondernas faktablad och informationsbroschyr. Du kan också läsa mer om fonderna under fliken Våra fonder.


Nedan finner du länkar till blanketterna för att öppna fondkonto hos Tellus Fonder - Observera att både anmälningsblanketten och egenförsäkran ska fyllas i och signeras.  


Privatperson 

Anmälningsblankett - privatperson

Egenförsäkran - privatperson


Juridisk person

Anmälningsblankett - juridisk person

Egenförsäkran - juridiska personer och andra enheterBlanketter för försäljning av fondandelar:

Tellus Midas

Begäran om inlösen

Tellus Globala Investmentbolag

Begäran om inlösen


Övriga blanketter

Månadssparande (autogiro)

Ändringsblankett månadssparande

Internt fondbyte
Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.