Bli kund

Det är enkelt att bli kund och andelsägare direkt hos Tellus Fonder. Följ dessa instruktioner noggrant. 


Vill du bli kund via ett Investeringssparkonto (ISK) kontakta oss via denna e-postadress: kund@tellusfonder.seBANK ID logotyp_fjnllmcinghegoca

Nyhet! Nu kan du fylla i ansökningsblanketterna online och legitimera dig med 


Bank- ID. Läs mer om detta nedan.


1. Det är viktigt att du noga läser igenom fondfaktablad och informationsbroschyrer samt tar del av aktuell information på hemsidan under respektive fond. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


2a. Via de blå knapparna längst ner på den här sidan kan du fylla i ansökningsblanketter online och legitimera dig med hjälp av Bank-ID. Då slipper du skriva ut ansökningsblanketten och posta den till oss. 


2b. Välj anmälningsblankett för den fond du vill bli kund i; Tellus Midas eller Tellus Globala Investmentbolag. Här hittar du blanketter.


3. Fyll i fondens anmälningsblankett för privatperson eller juridisk person. bl.a. eftersom vi som fondbolag enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är skyldiga att kontrollera din identitet och ditt sparmönster. För person skriven i utlandet fyll i kunddeklaration.


4. Skicka in anmälningsblanketten till Tellus Fonder tillsammans med vidimerad kopia på ID-handling (körkort, pass eller bank-ID), som är fullt läsbar med tydligt framträdande personfoto, till Tellus Fonder AB. Personen som vidimerar skriver sin namnteckning, ett namnförtydligande samt kontaktuppgifter på kopian av ID-handlingen.


5. Under förutsättning att anmälningsblanketten är fullständigt ifylld och vidimerad kopia av ID-handling (samt eventuellt registreringsbevis för juridisk person) är bifogad, så kan du lägga en köporder på andelar i fonden samma dag som anmälan kommer in till Tellus Fonder.


Skicka din anmälan med kopia av ID-handling till oss genom att scanna och e-posta till: kund@tellusfonder.se eller posta till:

 

Tellus Fonder AB 


102 45 Stockholm

Box: 5222

 Sweden


Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


GDPR (General Data Protection Regulation): Vi på Tellus Fonder respekterar din integritet och det är viktigt för oss att dina personuppgifter är skyddade hos oss. Vi har arbetat aktivt för att stärka din integritet och försäkra oss om att vi tillgodoser de krav som ställs på oss i och med den nya dataskyddsförordningen GDPR, General Data Protection Regulation. Tellus Fonder har i linje med GDPR utvecklat en integritetspolicy i syfte att tydligt informera om hur dina personuppgifter hanteras. För att ta del av vår integritetspolicy, besök följande länk.


BANK ID logotyp_fjnllmcinghegoca

 

Via knapparna nedan kan du fylla i blanketterna online och legitimera dig med hjälp av Bank-ID.

Anmälan av ny kund (fysisk person)

Till blankett

Anmälan av ny kund (juridisk person)

Till blankett

AUTOGIRO - MEDGIVANDE TELLUS FONDER

Till blankett

FÖRSÄLJNING - BYTE - ÄNDRING

Till blankett

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.