Compliance


Tellus Fonders compliancefunktion


Bolaget har ingått ett uppdragsavtal, sk outsourcing, av Compliance officer till extern part. Uppdraget är avtalat med DLA Piper, med Alf-Peter Svensson som compliance officer.

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.