Fondens mål

Tellus Bank & Finansfond har som målsättning att genom investeringar Europeiska bank och finansbolag och med en flexibel aktieandel bygga upp fondandelsägarnas sparkapital och över tiden ge en tydligt positiv avkastning. Som ett led i detta försöker vi undvika år med en kraftigt negativ avkastning. Vi har valt att lägga en hög vikt vid direktavkastning och fonden har därför gjorts utdelande för investerare som vill ta del av den höga direktavkastning som bank och finansaktier ger. Fondens avkastning kommer dock att variera från år till år.

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.