Fondfakta

Tellus Bank & Finansfond förvaltas av Jan Petersson, civilekonom

Jan har arbetat med finansiell verksamhet sedan 1988 och har en bred aktiemarknadserfarenhet från förvaltning och aktiemäkleri. Jan fick sin förvaltningserfarenhet från Östgöta Enskilda Bank och Apoteksbolagets Pensionsstiftelse. Han var sedan chef för SEB Enskilda Securities internationella aktiemäkleri och nordisk chef för europeiskt aktiemäkleri på Credit Agricole Cheuvreux Nordic innan han år 2006 startade Tellus Fonder.

      

Övrigt:

Fondens startdatum: 1 februari 2017

Valuta: Svensk Krona (SEK)

Insättningsavgift: 0 %

Uttagsavgift: 0 %

Årligt fast avgift: 1 %

Rörlig avgift: 10 % av den del av fondens totalavkastning som överstiger en avkastningströskel motsvarande 3 % plus en genomsnittlig ränta på en 3-månaders statsskuldväxel per månad.

Minsta insättning: 100 kr

Månadssparande: Ja

Fonden tar miljö-etisk hänsyn: Ja

ISIN-kod: SE0009522410

      

Mer information om fonden:

Hållbarhetsprofilen

Basfaktablad

Informationsbroschyr

FondbestämmelserTellus Bank & Finansfonds rapporter:  

Halvårsredogörelse 2019

Årsberättelse 2018

Halvårsredogörelse 2018

Årsberättelse 2017

Halvårsredogörelse 2017

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.