Förvaltarstil

Hörnpelarna i Tellus Bank & Finansfonds förvaltningsfilosofi är:


  • Aktiv förvaltning
  • Hög direktavkastning
  • Flexibel aktieandel


Grunden för Tellus Bank & Finansfond investeringsfilosofi är egen fundamental analys. Vi ser företagen själva som vår främsta informationskälla och vi träffar ett stort antal banker och finansbolag varje år. Bland dessa försöker vi identifiera företag som vi bedömer har en bra ledning, stark marknadsposition med goda kundrelationer, starka finanser och en hög direktavkastning. Vi lägger också hög vikt att en stor andel av våra placeringar sker i banker som anses systemviktiga. Genom att en bank anses systemviktig för den allmänna ekonomin kommer den sannolikt inte att tillåtas att gå i konkurs. Vad vi sett efter finanskrisen 2008-2009 och efter statsskuldkrisen i södra Europa är att banker genom olika åtgärdsprogram ges förutsättningar att ha en god avkastning. Vi vill genom Tellus Bank & Finansfond ge våra fondandelsägare möjlighet att ta del av framförallt den höga direktavkastning som denna sektor ger. Vi ser denna som synnerligen attraktiv framförallt i den nu rådande lågräntemiljön.


Vi investerar i företag därför att vi ser en långsiktig avkastningspotential i dem. Vi investerar inte i företag därför att de har en viss vikt i ett index.

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.