Internt fondbyte

Här finns en blankett för byte av fondandelar.


Blankett för internt fondbyte


Med den här blanketten kan du byta fonder. Observera att ett byte räknas som en försäljning och ett köp och leder till kapitalvinst/förlust som ska beskattas.

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.