Nowo Fund

Tellus Fonder har tillstånd att erbjuda ett ISK-konto och lanserar nu möjligheten för individer som är andelsägare i Nowo Fund att flytta sitt sparande från kapitalvinstbeskattat fondkonto till ISK fondkonto.

Du byter fondkontotyp för ditt sparande snabbt och smidigt i kundportalen https://kundportal.tellusfonder.se/login genom att där ingå avtal om ISK med Tellus Fonder och begära byte av fondkontotyp.


Den största skillnaden mellan dessa två sparkonton är beskattningen.
På ett ISK betalar du en schablonskatt varje år och på ett Fondkonto skattar du 30 % av vinsten den dagen du väljer att sälja ditt innehav.

Vill du veta mer om hur du beskattas när du sparar på ISK eller Fondkonto? Läs mer på skatteverkets hemsida.

Vid byte från Fondkonto till ISK så säljs ditt innehav för att sedan återinvesteras på ditt nya ISK-konto.

Vid eventuell vinst vid denna försäljning blir du beskattningsskyldig på vinsten vid nästkommande års deklaration.

Tellus Fonder rapporterar automatiskt försäljningen till deklarationen för 2021
Viktiga dokument om Nowo Fund


Fondfaktablad


Informationsbroschyr


Fondbestämmelser 


Hållbarhetsprofil


Digital inlösen för Nowo Fund


Begäran om inlösenLäs mer om Nowo här: Nowo>>

Fonden förvaltas av: Bo Pettersson och Anders Bruzelius.

  

Månadsrapporter 

Nowo Fund förvaltarkommentar september 2021

Nowo Fund förvaltarkommentar augusti 2021

Nowo Fund förvaltarkommentar juli 2021


Nowo Fund förvaltarkommentar juni 2021


Nowo Fund förvaltarkommentar maj 2021


Nowo Fund förvaltarkommentar april 2021


Nowo Fund förvaltarkommentar mars 2021


Nowo Fund förvaltarkommentar februari 2021


Nowo Fund förvaltarkommentar januari 2021


Nowo Fund förvaltarkommentar december 2020


Nowo Fund förvaltarkommentar november 2020


Nowo Fund förvaltarkommentar oktober 2020


Nowo Fund förvaltarkommentar september 2020


Nowo Fund förvaltarkommentar augusti 2020


Nowo Fund förvaltarkommentar juli 2020


Nowo Fund förvaltarkommentar juni 2020


Nowo Fund förvaltarkommentar maj 2020


Nowo Fund förvaltarkommentar april 2020


Nowo Fund förvaltarkommentar mars 2020 

 

Nowo Fund förvaltarkommentar februari 2020


Nowo Fund förvaltarkommentar januari 2020


Nowo Fund rapporter

Halvårsredogörelse 2021


Årsberättelse 2020


Halvårsredogörelse 2020


Årsberättelse 2019


Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.