Placeringsinriktning

Efter finanskris och statsskuldkris har med stora stödprogram och låga räntor skapats en miljö som är mycket gynnsam för banker att verka inom. Banker är systemviktiga för ekonomin globalt. Därför har de getts dessa förutsättningar. Trots detta värderas banker långt ifrån sina historiska snittvärderingar och ger i dagens nollräntemiljö mycket höga direktavkastningar. Vi vill ha möjlighet att ta tillvara dessa direktavkastningar och fonden är därför utdelande. Vi investerar i Europeiska bank och finansaktier och vi använder en flexibel aktieandel för att hantera de stora svängningar som denna sektor kan uppvisa.

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.