Kontakta oss

Har du några frågor så tveka inte att kontakta oss:


Förvaltning

Jan Petersson

Mob: +46 (0) 709 62 50 86

Email: jan.petersson@tellusfonder.se


Försäljning

Niclas Carlsson

Mob: +46 (0) 706 04 06 42

Email: niclas.carlsson@tellusfonder.se


Administration

Martin Abrahamson

Mob: +46 (0) 720 41 44 19

Email: martin.abrahamson@tellusfonder.se


Tellus Fonder AB


Kontor: Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm

Post: Box 5855, 102 40 Stockholm


E-post: info@tellusfonder.se

Telefon: 08-545 170 16


Klagomålsansvarig: 

Jan Petersson

Telefon: +46 (8) 545 170 16

Mobil: +46 (0) 709 62 50 86

E-post: jan.petersson@tellusfonder.se


Riskinformation: 

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 


GDPR (General Data Protection Regulation):

Vi på Tellus Fonder respekterar din integritet och det är viktigt för oss att dina personuppgifter är skyddade hos oss. Vi har arbetat aktivt för att stärka din integritet och försäkra oss om att vi tillgodoser de krav som ställs på oss i och med den nya dataskyddsförordningen GDPR, General Data Protection Regulation. Tellus Fonder har i linje med GDPR utvecklat en integritetspolicy i syfte att tydligt informera om hur dina personuppgifter hanteras. För att ta del av vår integritetspolicy, besök följande länk.


Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.