Hållbarhet

På den här sidan samlar vi information om Tellus Fonders hållbarhetsarbete.

Alla fonder förvaltade av Tellus Fonder AB lyder under artikel 8 för hållbara investeringar. Vi kvalitetssäkrar fondernas portföljer genom hållbarhetsverktyget Sustainanalytics, som används för att kontrollera hållbarhetsnivån för alla våra innehav.

Tellus Fonder agerar alltid utifrån våra fondandelsägares bästa intresse. Att förvalta kapital är ett förtroendeuppdrag. Vår viktigaste uppgift är att på ett ansvarsfullt, långsiktigt och hållbart sätt aktivt förvalta och öka värdet av våra fondandelsägares tillgångar. Utgångspunkten i vår investeringsfilosofi är att hitta välskötta bolag med stabil ledning och ägare samt långsiktigt hållbara affärsmodeller, vilket också är en bra grogrund för hållbarhet i förvaltningen. För oss är det viktigt att göra ansvarsfulla investeringar och vi förvärvar därför kunskap om hur bolagen som ingår i våra fonder arbetar med hållbarhet. Vi ser gärna att hållbarhet är en central del i dessa bolags strategi, samt att det finns ett långsiktigt perspektiv i bolagens hållbarhetsarbete.


Principal Adverse Impacts i vår verksamhet.

Vi arbetar efter den process som beskrivs i vår hållbarhetspolicy, se nedan, med ambition att se till att våra portföljer klarar de krav som krävs för fem hållbarhetsglober utan att göra avkall på fem stjärnor enligt Morningstar rating.


Vår generella syn är att det inte nödvändigtvis behöver vara en konflikt mellan hållbarhet och avkastning utan snarare att man finner den bästa avkastningen hos företag som har en stark ESG strategi. Om det skulle vara en konflikt dokumenterar vi det gjorda valet.

Med hjälp av Sustainalytics får vi både en bra screening av portföljerna och enskilda investeringar som vi kan använda inför ett investeringsbeslut och för uppföljning.

Inför varje beslut om ny investering i portföljen screenas till exempel det enskilda bolaget på Sustainalytics vad gäller ESG och vi tittar också på hur investeringen påverkar hela portföljen.

Detta innebär att vi undviker investeringar som kommer förstöra helheten.

Samtidigt kompletterar vi den historiska data som Sustainalytics bygger på med vår egen bedömning av bolagets strategi att transformeras inom ESG.


Vi har också lagt upp en månadsvis bevakning av våra portföljer, så kallad "watchlist" på Sustainalytics för uppföljning och för eventuella förändringar i portföljernas positioner.

Slutligen screenas portföljerna årligen med Sustainalytics. 


Fondbolagets huvudsakliga påverkan på hållbarhetsfaktorer

Här kan ni läsa Tellus Fonders huvudsakliga påverkan på hållbarhetsfaktorer


Riktlinjer

Här kan ni läsa Tellus Fonders riktlinjer för hållbara investeringar: Riktlinjer för tillämpning av hållbarhetsaspekter avseende Tellus Fonders placeringarUN PRI

I linje med vårt synsätt på investeringar är vi glada att kunna berätta att vi har skrivit på UN PRI (FNs principer för ansvarsfulla investeringar). Läs mer om PRI här.


Här hittar ni vår rapport till UN PRI för 2020.


Tellus Fonder är medlem i Swesif

Swesif är ett oberoende, icke-vinstdrivande forum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. Verksamheten syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar. Läs mer om Swesif på www.swesif.org
Här kan ni läsa om fondernas hållbarhetsprofiler:

 

Tellus Globala Investmentbolag


Tellus Midas
Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.