Hållbarhet

På den här sidan samlar vi information om Tellus Fonders hållbarhetsarbete.Riktlinjer

Här kan ni läsa Tellus Fonders riktlinjer för hållbara investeringar: Riktlinjer för tillämpning av hållbarhetsaspekter avseende Tellus Fonders placeringarUN PRI

I linje med vårt synsätt på investeringar är vi glada att kunna berätta att vi har skrivit på UN PRI (FNs principer för ansvarsfulla investeringar). Läs mer om PRI här.


Här hittar ni vår rapport till UN PRI för 2020.


PRI-Sig-Web-V1
Tellus Fonder är medlem i Swesif

Swesif är ett oberoende, icke-vinstdrivande forum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. Verksamheten syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar. Läs mer om Swesif på www.swesif.org


SwesiflogotypHär kan ni läsa fondernas hållbarhetsprofiler:

 

Tellus Globala Investmentbolag


Tellus Midas

  

Tellus Bank & Finansfond


Nowo Fund (fondens hållbarhetsprofil kommer inom kort)


Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.