Placeringsrådet

Placeringsrådet används som stöd till förvaltningen. Vi träffas på veckobasis och diskuterar såväl makroekonomi som enskilda bolag. Mycket fokus inriktas på att fånga upp långsiktiga trender och teman som vi sedan applicerar i våra bolagsval. Förändringar i fonderna bestäms av ansvarig förvaltare och placeringsrådet.


Placeringsrådet består av:


 


Jan Petersson, civilekonom. Grundare och förvaltare.

Har arbetat med finansiell verksamhet sedan 1988 och har en bred aktiemarknadserfarenhet från förvaltning och aktiemäkleri. Jan fick sin förvaltningserfarenhet från Östgöta Enskilda Bank och Apoteksbolagets Pensionsstiftelse. Han var sedan chef för SEB Enskilda Securities internationella aktiemäkleri och nordisk chef för europeiskt aktiemäkleri på Credit Agricole Cheuvreux Nordic innan han år 2006 startade Tellus Fonder.
Bo Pettersson, civilekonom. VD Tellus Group AB och förvaltare.

Bo Pettersson har en civilekonomexamen från Lunds Universitet. Bo Pettersson startade sin karriär inom finansbranschen 1983 som finansanalytiker på dåvarande Sparbankernas Bank. Därefter har Bo arbetat som förvaltare på Nyckeln och institutions mäklare på Hagströmer & Qviberg. Bo har därefter grundat Kapitalförvaltningsbolagen Mariegården, Catella och Case där han också varit VD. Bo har styrelseerfarenhet från livsmedelsbolaget Sardus, databolaget IBS, fastighetsbolaget Klövern, reklambolaget A-com samt teknikbolaget NFO. Samtliga bolag har varit börsnoterade.

 Karl-Henrik Sundström, civilekonom. Styrelseledamot Tellus Fonder.

Karl-Henrik Sundström är styrelseledamot i Mölnlycke, Vestas och NXP. Han är även styrelseordförande för näringslivets skattedelegation och styrelseledamot i Marcus Wallenbergs stiftelse. Karl-Henrik var VD för Stora Enso 2014-2019. Han började sin anställning på Stora Enso 2012 som CFO och medlem i Global Leadership Team. I juni 2013 blev han utsedd till Executive Vice President för divisionen för Papper och Trä Produkter. Innan hans anställning på Stora Enso var Karl-Henrik CFO på NXP Semiconductors 2008-2012 och dessförinnan innehade han ett flertat ledande befattningar på Ericsson, b.la. CFO. Karl-Henrik deltog i ett Advanced Management Program på Harvard Business School 1997 och har examen i Business Administration, Finance and Accounting från Uppsala Universitet. I december 2019 blev Karl-Henrik tilldelad utmärkelsen Kommendör av första klass, Finska lejons order. Utmärkelsen delades ut av Finlands president för arbete som främjat finska intressen under lång tid.
Anders Bruzelius, civilekonom. Medlem i placeringsrådet.

Anders Bruzelius har kandidatexamen i Företagsekonomi & i Nationalekonomi vid Lunds Universitet.  Under 18 år arbetade Anders som aktieanalytiker, aktiestrateg och sektoransvarig på investmentbankerna Handelsbanken, Carnegie, Danske Bank samt Swedbank LCI. Under nio år var han global aktieanalyschef på Swedbank LCI. Vidare har Anders varit partner på den finansiella kommunikationsfirman Boxcom/BoxIr. Anders är idag partner, delägare och en av grundarna av corporate finance firman (boutiquen) Trivor Capital. Därutöver har han agerat som rådgivare och investerare i start-ups. Anders är idag ordförande i ett par icke publika bolag samt börsnoterade Northbaze Group AB.

 

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.