Förvaltarstil

I vår investeringsfilosofi vill vi ha en aktiv förvaltning och vi bortser helt från olika bolags vikt i index i våra investeringar. I våra investeringar söker vi långsiktiga hållbara teman som karaktäriserar de bolag vi investerar i. Exempel på sådana teman är tekniska innovationer (t.ex. automatisering, artificiell intelligens), demografi (t.ex. högre andel äldre, snabbväxande regioner), ändrade konsumtionsmönster (t.ex. e-handel, internet banking) och hållbarhet/säkerhet (t.ex. mindre utsläpp, trafiksäkerhet).

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.