Kontakta oss

Har du några frågor så tveka inte att kontakta oss:


Adress & telefon

Tellus Fonder AB

Riddargatan 18 

102 45 Stockholm

Box: 5222

E-post: info@tellusfonder.se

Telefon: 08-545 170 16


VD 

Henrik Karacs

Mobil: +46 (0) 76 291 0273

Email: henrik.karacs@tellusfonder.se 


Förvaltning

Bo Pettersson

Mobil: +46 (0) 708 71 01 00  

Email: bo.pettersson@tellusfonder.se


Anders Bruzelius

Mobil: +46 (0) 703 50 40 88

Email: anders.bruzelius@tellusfonder.se 


Analyst. Compliance, risk och data. 

Simon Forsgren

Mobil: +46 (0) 737 08 45 04

Email: simon.forsgren@tellusfonder.se 


Administration och Ekonomi

Sören Storm

Mobil: +46 (0) 730 50 65 85

Email: soren.storm@tellusfonder.se


Klagomålsansvarig: 

Henrik Karacs

Mobil: +46 (0) 76 291 0273

E-post: henrik.karacs@tellusfonder.se 


Riskinformation: 

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 


GDPR (General Data Protection Regulation):

Vi på Tellus Fonder respekterar din integritet och det är viktigt för oss att dina personuppgifter är skyddade hos oss. Vi har arbetat aktivt för att stärka din integritet och försäkra oss om att vi tillgodoser de krav som ställs på oss i och med den nya dataskyddsförordningen GDPR, General Data Protection Regulation. Tellus Fonder har i linje med GDPR utvecklat en integritetspolicy i syfte att tydligt informera om hur dina personuppgifter hanteras. För att ta del av vår integritetspolicy, besök följande länk.


Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.