Placeringsinriktning

Vi har valt att investera i de bolag som ägs och drivs av några av världens främsta investerare och entreprenörer. Vi investerar i bolag som har flera investeringar, helst i olika kompletterande verksamheter. En ledstjärna när vi väljer våra investeringar är teman som påverkar vår framtid såsom demografi, tekniska innovationer, hållbarhet och förändrade konsumtionsbeteenden.

 

Många av världens främsta investerare och företagare såsom Jeff Bezos, Jack Ma & Bernard Arnault har sina egna placeringar i noterade investmentbolag/holdingbolag/konglomerat. Dessa bolag karaktäriseras ofta av entreprenörskap, långsiktigt engagemang kopplat till ägarskap och goda kontaktnät. Vi har därför valt att investera i denna typ av bolag över hela världen.

 

Tellus Globala Investmentbolag är alltid till minst 90 % investerad för att ha så hög förutsägbarhet som möjligt mot aktiemarknaden.


Vad är ett investmentbolag/konglomerat? Vi har valt att följa investopedias (www.investopedia.com) definition som lyder enligt följande:


”A conglomerate is a corporation that is made up of a number of different, seemingly unrelated businesses. In a conglomerate one company owns a controlling stake in a number of smaller companies, which conduct business separately. Each of a conglomerate subsidiary runs, independently of other business divisions, but the subsidiary reports to senior management of the parent company”