Bakgrund

Tellus Fonder startades 2006 med Jan Petersson som en av grundarna. Vår första fond var Tellus Midas och sedan har vi startat Tellus Globala Investmentbolag och Tellus Bank & Finansfond. Vid årsskiftet 2019/2020 övertog vi förvaltningen av Nowo fund. Den 5 juli 2021 genomfördes en fondfusion av fonderna Tellus Midas och Tellus Bank & Finansfond, där Tellus Midas var den absorberande fonden. Den första april 2022 överlämnades förvaltningen av Nowo Fund till QQM Fund Management AB.

Vi har under åren förstärkt styrelsen med Thomas Eriksson som ny ordförande, tidigare bland annat VD på Carnegie Investment Bank, Bo Pettersson, och Sören Storm. Vi har inrättat ett placeringsråd med Bo Pettersson och Anders Bruzelius som medlemmar. Vi har dessutom förstärkt administration och försäljning genom nyckelrekryteringar.


Vi går nu en spännande framtid till mötes där vi avser att fortsätta att utveckla verksamheten.

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.