Bakgrund

Tellus Fonder startades 2006 med Jan Petersson, VD och förvaltare som en av grundarna. Vår första fond var Tellus Midas och sedan har vi startat Tellus Globala Investmentbolag och Tellus Bank & Finans.


År 2017 valde vi att förstärka, utveckla och expandera verksamheten. Vi har under året förstärkt styrelsen med Thomas Eriksson som ny ordförande, tidigare bland annat VD på Carnegie Investment Bank. Vi har inrättat ett placeringsråd med förutom Jan och Thomas, Bo Pettersson och Mikael Sandström som medlemmar. Vi har dessutom förstärkt administration och försäljning genom nyckelrekryteringar.


Vi går nu en spännande framtid till mötes där vi avser att fortsätta att utveckla verksamheten.

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.