Om Tellus Fonder

Vi har alla lång erfarenhet från olika roller inom finanssektorn och vill kombinera denna palett av kunskaper och erfarenheter med den mindre organisationens flexibilitet och kundtillgänglighet.

Tellus Fonder är ett entreprenörsdrivet fondbolag med förvaltning av en global aktiefond med inriktning mot världsomspännande konglomerat, holdingbolag och investmentbolag samt en global allokeringsfond med stor exponering mot bank och finans. 


Vi har alla lång erfarenhet från olika roller inom finanssektorn och vill kombinera denna palett av kunskaper och erfarenheter med den mindre organisationens flexibilitet och kundtillgänglighet. Vi vill driva ett företag som vi själva tycker det är attraktivt att vara kund i och där vi känner oss stolta att arbeta. Ledord för oss är långsiktighet, enkelhet, hållbarhet, ärlighet, transparens och kundnärhet. Vi vill vara ett intressant alternativ till storbankerna och erbjuda intressanta nischprodukter med hela jorden som vårt arbetsfält. Vår företagskultur och förvaltning genomsyras av erfarenhet och sunt förnuft.


Vi tittar på teman som vi tror formar vår framtid. Vi vill därför att du som kund är med och formar framtiden tillsammans med oss. Kort sagt vi vill vara ditt fondbolag.