Medarbetare

Medarbetare i Tellus Fonder:


Henrik Karacs. CEO. Tellus Fonder AB 

Civilekonom med examen från Lunds universitet. Startade sin karriär inom finansbranschen som analytiker på HSBC Midland 1997 och har därefter varit verksam som förvaltare på Industrifonden och private banker på bland annat Catella Förmögenhetsförvaltning, Danske Bank International och Banque Internationale á Luxembourg. Han tillträdde som VD för Tellus Fonder 1:a februari 2023.

Mobil: +46 (0) 76 291 0273

Email: henrik.karacs@tellusfonder.seBo Pettersson, civilekonom. CEO Tellus Group AB and Portfolio Manager Tellus Fonder AB.

Bo Pettersson har en civilekonomexamen från Lunds Universitet. Bo Pettersson startade sin karriär inom finansbranschen 1983 som finansanalytiker på dåvarande Sparbankernas Bank. Därefter har Bo arbetat som förvaltare på Nyckeln och institutions mäklare på Hagströmer & Qviberg. Bo har därefter grundat Kapitalförvaltningsbolagen Mariegården, Catella och Case där han också varit VD. Bo har styrelseerfarenhet från livsmedelsbolaget Sardus, databolaget IBS, fastighetsbolaget Klövern, reklambolaget A-com samt teknikbolaget NFO. Samtliga bolag har varit börsnoterade.


Mobil: +46 (0) 708 71 01 00  

Email: bo.pettersson@tellusfonder.se 


Anders Bruzelius, civilekonom. Portfolio Manager.

Anders Bruzelius har kandidatexamen i Företagsekonomi & i Nationalekonomi vid Lunds Universitet.  Under 18 år arbetade Anders som aktieanalytiker, aktiestrateg och sektoransvarig på investmentbankerna Handelsbanken, Carnegie, Danske Bank samt Swedbank LCI. Under nio år var han global aktieanalyschef på Swedbank LCI. Vidare har Anders varit partner på den finansiella kommunikationsfirman Boxcom/BoxIr. Anders är idag partner, delägare och en av grundarna av corporate finance firman (boutiquen) Trivor Capital. Därutöver har han agerat som rådgivare och investerare i start-ups. Anders är idag ordförande i ett par icke publika bolag samt börsnoterade Northbaze Group AB.


Mobil: +46 (0) 703 50 40 88

Email: anders.bruzelius@tellusfonder.se Sören Storm, CFO.

Sören har under en 20 års period arbetat som redovisningschef, business controller och ekonomichef för Control Data, Digital Equipment, Tarkett Svenska Försäljning, Programator och Cap Gemini (10 år).

Startade 2000 tillsammans med 6 kamrater konsultbolaget Intellibis, var VD de 5 första åren. Bolaget såldes 2006 och hade då 110 medarbetare. Köpare var finska Affecto där Sören tillbringade ett par år som ekonomichef för den svenska verksamheten. Startade ett nytt konsultbolag (Resight) med rollen som VD, Bolaget fick omedelbart fick 20 medarbetare men såldes tidigt till A-Com där Sören var Ekonomichef under 18 månader. Startade därefter egen konsultverksamhet inom ekonomi/managament. Ägnade heltid 5 år som styrelseledamot och allt-allo hos Hammarby Handboll. Sören arbetar som ekonomiansvarig på Tellus Fonder. 


Mobil: +46 (0) 730 50 65 85

Email: soren.storm@tellusfonder.se 
Simon Forsgren, fil kand. Analytiker & assistent. 

Simon arbetar deltid på Tellus Fonder med uppgifter inom förvaltning, riskanalys och compliance. Studerar Masterprogrammet i Ryssland- & Eurasienstudier på Uppsala Universitet. Gör praktik på Svenska Handelskammaren i Kina parallellt med studier och arbete på Tellus Fonder. Bakgrund inom olika internationella politiska NGO projekt. 


Mobil: +46 (0) 737 08 45 04

Email: simon.forsgren@tellusfonder.se 


Bernhard Asarnoj, Marknadschef

Bernhard Asarnoj har studerat vid Handelshögskolan i Stockholm.

Bernhard har 30 års erfarenhet ifrån finansmarknaden. Han startade sin karriär inom finansbranschen 1993 hos finansmannen Tomas Fischer på Fischer Partners fondkommission AB, som Sales/Sales Trader. Därefter arbetade Bernhard som Sales/Sales trader hos Swedbank, Erik Penser Fondkommission AB och på Nordea Markets. Från 2010 arbetade Bernhard med förvaltning, Private Banking och Family Office hos Enskild Kapitalförvaltning, Catella Förmögenhetsförvaltning och JRS Asset Management AB. Bernhard har även ideella uppdrag i stipendienämnder och styrelseuppdrag i en ideell förening.


Mobil: +46 (0) 70 550 70 90

Email: bernhard.asarnoj@tellusfonder.se 

Email: bernhard.asarnoj@gmail.com 


Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.