Medarbetare


Medarbetare i Tellus Fonder:
Jan Petersson, civilekonom. Grundare och förvaltare.

Har arbetat med finansiell verksamhet sedan 1988 och har en bred aktiemarknadserfarenhet från förvaltning och aktiemäkleri. Jan fick sin förvaltningserfarenhet från Östgöta Enskilda Bank och Apoteksbolagets Pensionsstiftelse. Han var sedan chef för SEB Enskilda Securities internationella aktiemäkleri och nordisk chef för europeiskt aktiemäkleri på Credit Agricole Cheuvreux Nordic innan han år 2006 startade Tellus Fonder.


Mobil: +46 (0) 709 62 50 86

Email: jan.petersson@tellusfonder.seEva Lunderquist, civilekonom. VD.


Har under perioden 1986–2000 innehaft olika befattningar inom SEB-koncernen, Merchant Fondkommission och GE Financial Insurance. 2000–2009 var Eva medgrundare till Slottsparken Holding koncernen med fokus på att förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter. 2011 blev Eva kompetenspartner och styrelseledamot i Stockholms Affärsänglar AB fond 1 och två år senare blev Eva kapitalpartner i Stockholms Affärsänglar AB fond 2. Fondbolagen investerade kapital och kompetens i onoterade bolag i Stockholmsområdet. Eva är dessutom medgrundare till Keiretsu Forum Nordics, ett bolag som driver ett nätverk för investerare i onoterade bolag och med en internationell koppling. Under fyra år var Eva styrelseledamot i Tryggkredit AB, ett konsumentkreditbolag med tillstånd av FI. Eva är sedan 2019 styrelseledamot i Tellus Fonder och tillträder som VD 22 juni 2020.


Mobil: +46 (0) 709 68 56 14

Email: eva.lunderquist@tellusfonder.se Niclas Carlsson, marknadsekonom. Institutionell försäljning och tredjepartsdistribution.  

Har arbetat med finansiell verksamhet sedan 1998, inledningsvis som rådgivare på Skandia Försäkringskonsult och efter det, ett flertal år som försäljning och rådgivningschef på HQ Fonder. Därefter arbetade Niclas som Senior Relationship Manager med investeringsrådgivning inom Private Banking på Merrill Lynch, Kaupting Asset Management och Bank Sarasin, verksam och bosatt i Luxemburg och Schweiz. Niclas startade sedermera eget företag i Sverige som han har drivit och varit VD för under de senaste åren. Det är en verksamhet med två affärsområden; konsultation inom affärsutveckling, försäljning och marknadsföring för fondbolag och en online plattform med fondinformation. I oktober 2017 började Niclas som försäljningschef på Tellus Fonder. Niclas ansvarar från och med januari 2020 för institutionell försäljning på Tellus Fonder.


Mobil: +46 (0) 706 04 06 42

Email: niclas.carlsson@tellusfonder.se 

Bengt Hillberg, civilekonom. Försäljning.

Bengt har arbetat inom den finansiella sektorn sedan 1984, främst med marknadsföring och försäljning, men även med skattefrågor och förmögenhetsförvaltning, såväl i egen verksamhet som anställd. Från 1998 var han ansvarig för marknadsföring och försäljning inom Delphi  Capital-Gruppen och var som VD för Delphi Fonder med och startade Sveriges första fond-i-fond. Därefter arbetade Bengt med marknadsföring och försäljning inom bl a CGU Life och Cicero/Fondbytesprogrammet. Han har i sina olika anställningar även arbetat med rådgivning och tillsammans med aktiesparorganisationer informerat och föreläst om aktier och aktiemarknaden. Hos Tellus Fonder arbetar Bengt med försäljning och uppbyggnad av tredjepartsdistribution.

  

Mobil: +46 (0) 736 29 90 33 

Email: bengt.hillberg@tellusfonder.se

 Sören Storm, administration. Ekonomiansvarig.

Sören har under en 20 års period arbetat som redovisningschef, business controller och ekonomichef för Control Data, Digital Equipment, Tarkett Svenska Försäljning, Programator och Cap Gemini (10 år).

Startade 2000 tillsammans med 6 kamrater konsultbolaget Intellibis, var VD de 5 första åren. Bolaget såldes 2006 och hade då 110 medarbetare. Köpare var finska Affecto där Sören tillbringade ett par år som ekonomichef för den svenska verksamheten. Startade ett nytt konsultbolag (Resight) med rollen som VD, Bolaget fick omedelbart fick 20 medarbetare men såldes tidigt till A-Com där Sören var Ekonomichef under 18 månader. Startade därefter egen konsultverksamhet inom ekonomi/managament. Ägnade heltid 5 år som styrelseledamot och allt-allo hos Hammarby Handboll. Sören arbetar som ekonomiansvarig på Tellus Fonder. 


Mobil: +46 (0) 730 50 65 85

Email: soren.storm@tellusfonder.se 
Benjamin Asarnoj, assistent. Administration, marknadsföring och försäljning.

Nyexaminerad från det samhällsvetenskapliga programmet på Norra Reals gymnasium i Stockholm. Benjamin har tidigare jobbat inom Sales Academy, informatör, på offertföretaget Dorunner och har därifrån erfarenheter av kundkontakt och bemötanden. Benjamins roll på Tellus Fonder är att arbeta med marknadsföring och försäljning samt administrativa ärenden.


Mobil: +46 (0) 738 084 110 

Email: benjamin.asarnoj@tellusfonder.se 
Ivar Petersson, assistent. Administration.

Ivar har erfarenhet hos Rosenberg Hjorth Kapitalförvaltning och har studerat juridik på Uppsala Universitet. Han spelar även fotboll på hög nivå. Ivar arbetar extra på Tellus Fonder och hjälper till med administrationen av Nowo fund.   


Mobil: +46 (0) 709 66 86 92 

Email: ivar.petersson@tellusfonder.se 
Simon Forsgren, Junior Analyst. Compliance, marknadsföring och data. 

Studerar Kandidatprogrammet Praktisk filosofi, politik och ekonomi (PPE) på Lunds universitet. Arbetar på Tellus Fonder huvudsakligen på distans med uppgifter inom compliance, marknadsföring samt rutinuppdatering av data och rapporter. Har ett stort intresse av internationell politik, och har deltagit i ett flertal internationella projekt och utbyten.


Mobil: +46 (0) 737 08 45 04

Email: simon.forsgren@tellusfonder.se 


Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.