Medarbetare


Medarbetare i Tellus Fonder:


Eva Lunderquist, civilekonom. CEO.

Har under perioden 1986–2000 innehaft olika befattningar inom SEB-koncernen, Merchant Fondkommission och GE Financial Insurance. 2000–2009 var Eva medgrundare till Slottsparken Holding koncernen med fokus på att förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter. 2011 blev Eva kompetenspartner och styrelseledamot i Stockholms Affärsänglar AB fond 1 och två år senare blev Eva kapitalpartner i Stockholms Affärsänglar AB fond 2. Fondbolagen investerade kapital och kompetens i onoterade bolag i Stockholmsområdet. Eva är dessutom medgrundare till Keiretsu Forum Nordics, ett bolag som driver ett nätverk för investerare i onoterade bolag och med en internationell koppling. Under fyra år var Eva styrelseledamot i Tryggkredit AB, ett konsumentkreditbolag med tillstånd av FI. Eva är sedan 2019 styrelseledamot i Tellus Fonder och tillträdde som VD 22 juni 2020.


Mobil: +46 (0) 709 68 56 14

Email: eva.lunderquist@tellusfonder.se Bo Pettersson, civilekonom. CEO Tellus Group AB and Portfolio Manager Tellus Fonder AB.

Bo Pettersson har en civilekonomexamen från Lunds Universitet. Bo Pettersson startade sin karriär inom finansbranschen 1983 som finansanalytiker på dåvarande Sparbankernas Bank. Därefter har Bo arbetat som förvaltare på Nyckeln och institutions mäklare på Hagströmer & Qviberg. Bo har därefter grundat Kapitalförvaltningsbolagen Mariegården, Catella och Case där han också varit VD. Bo har styrelseerfarenhet från livsmedelsbolaget Sardus, databolaget IBS, fastighetsbolaget Klövern, reklambolaget A-com samt teknikbolaget NFO. Samtliga bolag har varit börsnoterade.


Mobil: +46 (0) 708 71 01 00  

Email: bo.pettersson@tellusfonder.se 


Anders Bruzelius, civilekonom. Portfolio Manager.

Anders Bruzelius har kandidatexamen i Företagsekonomi & i Nationalekonomi vid Lunds Universitet.  Under 18 år arbetade Anders som aktieanalytiker, aktiestrateg och sektoransvarig på investmentbankerna Handelsbanken, Carnegie, Danske Bank samt Swedbank LCI. Under nio år var han global aktieanalyschef på Swedbank LCI. Vidare har Anders varit partner på den finansiella kommunikationsfirman Boxcom/BoxIr. Anders är idag partner, delägare och en av grundarna av corporate finance firman (boutiquen) Trivor Capital. Därutöver har han agerat som rådgivare och investerare i start-ups. Anders är idag ordförande i ett par icke publika bolag samt börsnoterade Northbaze Group AB.


Mobil: +46 (0) 703 50 40 88

Email: anders.bruzelius@tellusfonder.se 


Niclas Carlsson, marknadsekonom. Head of Sales and Marketing.  

Har arbetat med finansiell verksamhet sedan 1998, inledningsvis som rådgivare på Skandia Försäkringskonsult och efter det, ett flertal år som försäljning och rådgivningschef på HQ Fonder. Därefter arbetade Niclas som Senior Relationship Manager med investeringsrådgivning inom Private Banking på Merrill Lynch, Kaupting Asset Management och Bank Sarasin, verksam och bosatt i Luxemburg och Schweiz. Niclas startade sedermera eget företag i Sverige som han har drivit och varit VD för under de senaste åren. Det är en verksamhet med två affärsområden; konsultation inom affärsutveckling, försäljning och marknadsföring för fondbolag och en online plattform med fondinformation. I september 2017 började Niclas som försäljnings- och marknadsansvarig på Tellus Fonder. 


Mobil: +46 (0) 706 04 06 42

Email: niclas.carlsson@tellusfonder.se
Sören Storm, CFO.

Sören har under en 20 års period arbetat som redovisningschef, business controller och ekonomichef för Control Data, Digital Equipment, Tarkett Svenska Försäljning, Programator och Cap Gemini (10 år).

Startade 2000 tillsammans med 6 kamrater konsultbolaget Intellibis, var VD de 5 första åren. Bolaget såldes 2006 och hade då 110 medarbetare. Köpare var finska Affecto där Sören tillbringade ett par år som ekonomichef för den svenska verksamheten. Startade ett nytt konsultbolag (Resight) med rollen som VD, Bolaget fick omedelbart fick 20 medarbetare men såldes tidigt till A-Com där Sören var Ekonomichef under 18 månader. Startade därefter egen konsultverksamhet inom ekonomi/managament. Ägnade heltid 5 år som styrelseledamot och allt-allo hos Hammarby Handboll. Sören arbetar som ekonomiansvarig på Tellus Fonder. 


Mobil: +46 (0) 730 50 65 85

Email: soren.storm@tellusfonder.se 
Benjamin Asarnoj. Assistant Sales and Marketing.

Examinerad från det samhällsvetenskapliga programmet på Norra Reals gymnasium i Stockholm. Benjamin har tidigare jobbat inom Sales Academy, informatör, på offertföretaget Dorunner och har därifrån erfarenheter av kundkontakt och kundbemötanden. Benjamins roll på Tellus Fonder är att arbeta med marknadsföring och försäljning samt administrativa ärenden.


Mobil: +46 (0) 738 084 110 

Email: benjamin.asarnoj@tellusfonder.se 
Simon Forsgren, Junior Analyst. Compliance, marketing and data. 

Studerar Kandidatprogrammet Praktisk filosofi, politik och ekonomi (PPE) på Lunds universitet. Arbetar på Tellus Fonder huvudsakligen på distans med uppgifter inom compliance, marknadsföring samt rutinuppdatering av data och rapporter. Har ett stort intresse av internationell politik, och har deltagit i ett flertal internationella projekt och utbyten.


Mobil: +46 (0) 737 08 45 04

Email: simon.forsgren@tellusfonder.se 

Viktor Mostberg, Assistant Risk and Analyst. Summer Intern. 

Studerar Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi på Umeå universitet. Viktor har under sin studietid även arbetat som lärarassistent där han främst undervisat inom ämnet statistik på universitetsnivå. Han har ett stort intresse för artificiell intelligens och maskininlärning. Viktor arbetar med analys och administration inom risk, marknadsföring och försäljning.


Mobil: +46 (0) 73 030 06 10

Email: viktor.mostberg@tellusfonder.se


Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.