Medarbetare

Vi har alla lång erfarenhet från olika roller inom finanssektorn och vill kombinera denna palett av kunskaper och erfarenheter med den mindre organisationens flexibilitet och kundtillgänglighet.

Medarbetare i Tellus Fonder:

Henrik Karacs

CEO. Tellus Fonder AB

Civilekonom med examen från Lunds universitet. Startade sin karriär inom finansbranschen som analytiker på HSBC Midland 1997 och har därefter varit verksam som förvaltare på Industrifonden och private banker på bland annat Catella Förmögenhetsförvaltning, Danske Bank International och Banque Internationale á Luxembourg. Han tillträdde som VD för Tellus Fonder 1:a februari 2023.

Bo Pettersson

Civilekonom. Ansvarig förvaltare Tellus Fonder. Ledamot.

Bo Pettersson har en civilekonomexamen från Lunds Universitet. Bo Pettersson startade sin karriär inom finansbranschen 1983 som finansanalytiker på dåvarande Sparbankernas Bank. Därefter har Bo arbetat som örvaltare på Nyckeln och institutions mäklare på Hagströmer & Qviberg. Bo har därefter grundat Kapitalförvaltningsbolagen Mariegården, Catella och Case där han också varit VD. Bo har styrelseerfarenhet från livsmedelsbolaget Sardus, databolaget IBS, fastighetsbolaget Klövern, reklambolaget A-com samt teknikbolaget NFO. Samtliga bolag har varit börsnoterade.

Anders Bruzelius

Civilekonom. Portfolio Manager

Anders Bruzelius har kandidatexamen i Företagsekonomi & i Nationalekonomi vid Lunds Universitet. Under 18 år arbetade Anders som aktieanalytiker, aktiestrateg och sektoransvarig på investmentbankerna Handelsbanken, Carnegie, Danske Bank samt Swedbank LCI. Under nio år var han global aktieanalyschef på Swedbank LCI. Vidare har Anders varit partner på den finansiella kommunikationsfirman Boxcom/BoxIr. Anders är idag partner, delägare och en av grundarna av corporate finance firman (boutiquen) Trivor Capital. Därutöver har han agerat som rådgivare och investerare i start-ups. Anders är idag ordförande i ett par icke publika bolag samt börsnoterade Northbaze Group AB.

Simon Forsgren

Fil kand. Analytiker & assistent

Simon arbetar deltid på Tellus Fonder med uppgifter inom förvaltning, riskanalys och compliance. Studerar Masterprogrammet i Ryssland- & Eurasienstudier på Uppsala Universitet. Gör praktik på Svenska Handelskammaren i Kina parallellt med studier och arbete på Tellus Fonder. Bakgrund inom olika internationella politiska NGO projekt.

Bernhard Asarnoj

Marknadschef

Bernhard Asarnoj har studerat vid Handelshögskolan i Stockholm.

Bernhard har 30 års erfarenhet ifrån finansmarknaden. Han startade sin karriär inom finansbranschen 1993 hos finansmannen Tomas Fischer på Fischer Partners fondkommission AB, som Sales/Sales Trader. Därefter arbetade Bernhard som Sales/Sales trader hos Swedbank, Erik Penser Fondkommission AB och på Nordea Markets. Från 2010 arbetade Bernhard med förvaltning, Private Banking och Family Office hos Enskild Kapitalförvaltning, Catella Förmögenhetsförvaltning och JRS Asset Management AB. Bernhard har även ideella uppdrag i stipendienämnder och styrelseuppdrag i en ideell förening.