Styrelse

Vi har alla lång erfarenhet från olika roller inom finanssektorn och vill kombinera denna palett av kunskaper och erfarenheter med den mindre organisationens flexibilitet och kundtillgänglighet.

Styrelsen i Tellus Fonder består av:

Thomas Eriksson

Fil kand. Styrelsens ordförande.

Har arbetet med finansiell verksamhet sedan 1989, varav huvuddelen av tiden med ledande befattningar inom kapitalförvaltning. Thomas startade sin karriär på 1-3 AP Fonden, som portföljförvaltare. Därefter arbetade Thomas som VD på Alfred Berg Fonder, därefter inom Nordea, som VD för Nordea Fonder och Managing Director i Nordea Asset Management, därefter inom SEB, först som Sverigechef på Asset Management och därefter som global chef för Private Banking, därefter som VD på Swedbank Robur och senast som VD på Carnegie Investment Bank. Thomas har också varit styrelseordförande i SEB Luxemburg AS och Carnegie Banque SA, samt även styrelseordförande i Fondbolagens Förening.

Bo Pettersson

Civilekonom. Ansvarig förvaltare Tellus Fonder. Ledamot.

Bo Pettersson har en civilekonomexamen från Lunds Universitet. Bo Pettersson startade sin karriär inom finansbranschen 1983 som finansanalytiker på dåvarande Sparbankernas Bank. Därefter har Bo arbetat som örvaltare på Nyckeln och institutions mäklare på Hagströmer & Qviberg. Bo har därefter grundat Kapitalförvaltningsbolagen Mariegården, Catella och Case där han också varit VD. Bo har styrelseerfarenhet från livsmedelsbolaget Sardus, databolaget IBS, fastighetsbolaget Klövern, reklambolaget A-com samt teknikbolaget NFO. Samtliga bolag har varit börsnoterade.

Lisa Hållars

Ledamot

Lisa startade sin karriär på Catella år 2000 och var sedan även med och grundade Case Kapitalförvaltning. Lisa har erfarenhet av att arbeta både inom backoffice, HR, administration och ekonomifunktioner. Vidare har Lisa arbetat som ekonomichef i internationell kontext och inom biståndssektorn, för närvarande arbetar Lisa som ekonomichef på Svenska Ishockeyförbundet. Övriga styrelseuppdrag, IUP AB, Hockeydata AB samt Dam VM 2015 AB.

Jan Petersson

Civilekonom, Ledamot

Jan startade sin finansiella karriär 1988 på Östgöta Enskilda bank (numera Danske Bank) inom portföljförvaltning. Därefter var Jan ansvarig för aktieförvaltningen på Apotekets Pensionsstiftelse. Efter detta övergick Jan till aktiemäkleri och var ansvarig för SEB Enskildas internationella aktiemäkleri och ansvarig för europeiskt aktiemäkleri på Credit Agricole Cheuvreux Nordic. År 2006 startade Jan Tellus Fonder där han var VD fram till 2019 och investeringsansvarig till 2020 då han lämnade för en befattning som senior portföljförvaltare på AP4, där han är verksam i dag. Jan satt i Tellus Fonders styrelse fram till 2021 och återinträdde 2022. I övrigt har Jan varit styrelseledamot i First Venture AB och suttit i AP Fondernas Etikråd. Jan är även styrelseledamot i Gainbridge Capital AB och i Svenska Kickboxningsförbundet.