Styrelse

Styrelsen i Tellus Fonder består av:


Thomas Eriksson, fil kand. Styrelsens ordförande.

Har arbetet med finansiell verksamhet sedan 1989, varav huvuddelen av tiden med ledande befattningar inom kapitalförvaltning. Thomas startade sin karriär på 1-3 AP Fonden, som portföljförvaltare. Därefter arbetade Thomas som VD på Alfred Berg Fonder, därefter inom Nordea, som VD för Nordea Fonder och Managing Director i Nordea Asset Management, därefter inom SEB, först som Sverigechef på Asset Management och därefter som global chef för Private Banking, därefter som VD på Swedbank Robur och senast som VD på Carnegie Investment Bank. Thomas har också varit styrelseordförande i SEB Luxemburg AS och Carnegie Banque SA, samt även styrelseordförande i Fondbolagens Förening.Bo Pettersson, civilekonom. Ansvarig förvaltare Tellus Fonder. Ledamot.

Bo Pettersson har en civilekonomexamen från Lunds Universitet. Bo Pettersson startade sin karriär inom finansbranschen 1983 som finansanalytiker på dåvarande Sparbankernas Bank. Därefter har Bo arbetat som örvaltare på Nyckeln och institutions mäklare på Hagströmer & Qviberg. Bo har därefter grundat Kapitalförvaltningsbolagen Mariegården, Catella och Case där han också varit VD. Bo har styrelseerfarenhet från livsmedelsbolaget Sardus, databolaget IBS, fastighetsbolaget Klövern, reklambolaget A-com samt teknikbolaget NFO. Samtliga bolag har varit börsnoterade.Sören Storm, CFO.  Ledamot.

Sören har under en 20 års period arbetat som redovisningschef, business controller och ekonomichef för Control Data, Digital Equipment, Tarkett Svenska Försäljning, Programator och Cap Gemini (10 år).

Startade 2000 tillsammans med 6 kamrater konsultbolaget Intellibis, var VD de 5 första åren. Bolaget såldes 2006 och hade då 110 medarbetare. Köpare var finska Affecto där Sören tillbringade ett par år som ekonomichef för den svenska verksamheten. Startade ett nytt konsultbolag (Resight) med rollen som VD, Bolaget fick omedelbart fick 20 medarbetare men såldes tidigt till A-Com där Sören var Ekonomichef under 18 månader. Startade därefter egen konsultverksamhet inom ekonomi/managament. Ägnade heltid 5 år som styrelseledamot och allt-allo hos Hammarby Handboll. Sören arbetar som ekonomiansvarig på Tellus Fonder.Jan Petersson, Civilekonom, Ledamot.

Jan startade sin finansiella karriär 1988 på Östgöta Enskilda bank (numera Danske Bank) inom portföljförvaltning. Därefter var Jan ansvarig för aktieförvaltningen på Apotekets Pensionsstiftelse. Efter detta övergick Jan till aktiemäkleri och var ansvarig för SEB Enskildas internationella aktiemäkleri och ansvarig för europeiskt aktiemäkleri på Credit Agricole Cheuvreux Nordic. År 2006 startade Jan Tellus Fonder där han var VD fram till 2019 och investeringsansvarig till 2020 då han lämnade för en befattning som senior portföljförvaltare på AP4, där han är verksam i dag. Jan satt i Tellus Fonders styrelse fram till 2021 och återinträdde 2022. I övrigt har Jan varit styrelseledamot i First Venture AB och suttit i AP Fondernas Etikråd. Jan är även styrelseledamot i Gainbridge Capital AB och i Svenska Kickboxningsförbundet.Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.