Styrelse

Styrelsen i Tellus Fonder består av:


Thomas Eriksson, fil kand. Styrelsens ordförande.

Har arbetet med finansiell verksamhet sedan 1989, varav huvuddelen av tiden med ledande befattningar inom kapitalförvaltning. Thomas startade sin karriär på 1-3 AP Fonden, som portföljförvaltare. Därefter arbetade Thomas som VD på Alfred Berg Fonder, därefter inom Nordea, som VD för Nordea Fonder och Managing Director i Nordea Asset Management, därefter inom SEB, först som Sverigechef på Asset Management och därefter som global chef för Private Banking, därefter som VD på Swedbank Robur och senast som VD på Carnegie Investment Bank. Thomas har också varit styrelseordförande i SEB Luxemburg AS och Carnegie Banque SA, samt även styrelseordförande i Fondbolagens Förening.Bo Pettersson, civilekonom. Ansvarig förvaltare Tellus Fonder. Ledamot.

Bo Pettersson har en civilekonomexamen från Lunds Universitet. Bo Pettersson startade sin karriär inom finansbranschen 1983 som finansanalytiker på dåvarande Sparbankernas Bank. Därefter har Bo arbetat som örvaltare på Nyckeln och institutions mäklare på Hagströmer & Qviberg. Bo har därefter grundat Kapitalförvaltningsbolagen Mariegården, Catella och Case där han också varit VD. Bo har styrelseerfarenhet från livsmedelsbolaget Sardus, databolaget IBS, fastighetsbolaget Klövern, reklambolaget A-com samt teknikbolaget NFO. Samtliga bolag har varit börsnoterade.Karl-Henrik Sundström, civilekonom. Ledamot.

Karl-Henrik Sundström är styrelseledamot i Mölnlycke, Vestas, NXP och Boliden. Han är även styrelseordförande för näringslivets skattedelegation och styrelseledamot i Marcus Wallenbergs stiftelse. Efter årsstämman 2021 gjorde Boliden klart för att han skulle tillträda som vice ordförande. Karl-Henrik var VD för Stora Enso 2014-2019. Han började sin anställning på Stora Enso 2012 som CFO och medlem i Global Leadership Team. I juni 2013 blev han utsedd till Executive Vice President för divisionen för Papper och Trä Produkter. Innan hans anställning på Stora Enso var Karl-Henrik CFO på NXP Semiconductors 2008-2012 och dessförinnan innehade han ett flertat ledande befattningar på Ericsson, b.la. CFO. Karl-Henrik deltog i ett Advanced Management Program på Harvard Business School 1997 och har examen i Business Administration, Finance and Accounting från Uppsala Universitet. I december 2019 blev Karl-Henrik tilldelad utmärkelsen Kommendör av första klass, Finska lejons order. Utmärkelsen delades ut av Finlands president för arbete som främjat finska intressen under lång tid.


Sören Storm, CFO.  Ledamot.

Sören har under en 20 års period arbetat som redovisningschef, business controller och ekonomichef för Control Data, Digital Equipment, Tarkett Svenska Försäljning, Programator och Cap Gemini (10 år).

Startade 2000 tillsammans med 6 kamrater konsultbolaget Intellibis, var VD de 5 första åren. Bolaget såldes 2006 och hade då 110 medarbetare. Köpare var finska Affecto där Sören tillbringade ett par år som ekonomichef för den svenska verksamheten. Startade ett nytt konsultbolag (Resight) med rollen som VD, Bolaget fick omedelbart fick 20 medarbetare men såldes tidigt till A-Com där Sören var Ekonomichef under 18 månader. Startade därefter egen konsultverksamhet inom ekonomi/managament. Ägnade heltid 5 år som styrelseledamot och allt-allo hos Hammarby Handboll. Sören arbetar som ekonomiansvarig på Tellus Fonder.
Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.