Klagomålshantering

Kundklagomål är något som Tellus Fonder tar på största allvar. Vi strävar ständigt efter att utveckla vår verksamhet och därför ser vi ditt klagomål som en signal på att något inte fungerar som det ska. Tellus Fonders policy är att kundklagomål ska behandlas snabbt och omsorgsfullt och målsättningen är att kunden ska bli nöjd.


Har något blivit fel?


Information om Tellus Fonders klagomålshantering

Om ditt klagomål är brådskande ber vi dig ringa +46 (8) 545 170 16 eller skicka e-post till info@tellusfonder. Det kan gälla t.ex. ett uppdrag som blivit fel utfört eller en utebliven köpnota. I annat fall ber vi dig vänligen ge ditt klagomål skriftligen. Det underlättar handläggningen om du beskriver orsaken till ditt missnöje så utförligt som möjligt och även bifogar eventuella dokument som belyser ärendet. Skicka det antingen per e-post till kontaktpersonen för klagomålshantering VD, Henrik Karacs till henrik.karacs@tellusfonder.se eller posta det till adressen:


Tellus Fonder 

102 45 Stockholm

Box: 5222


SwedenVår målsättning är att våra kunder ska vara nöjda

Om vi dock inte kunnat tillmötesgå ditt klagomål har du möjlighet att få råd och vägledning av Konsumenternas Bank- och finansbyrå. www.konsumenternas.se

Om du vill att ditt ärende prövas utanför Tellus Fonder kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden www.arn.se eller allmän domstol.