Investeringsfilosofi

Vi som arbetar och verkar inom Tellus Fonder är alla entreprenörer. Vi vet därför vad långsiktighet och personligt engagemang betyder för företagande. Detta är en viktig anledning till att många av de företag vi väljer att investera i ofta är ägarledda och att det därigenom finns ett extra engagemang i verksamheten.


Vi vill bedriva en aktiv förvaltning där vi ser oss som delägare i de företag vi väljer att investera i. Vi har som motto att aldrig investera i en aktie på grund av dess vikt i ett index, utan en investering sker alltid på grund av vår tro på avkastning i det vi investerar i.


I innebörden av Tellus Fonder ligger att vi ser hela jorden som vårt arbetsfält, men också att vi står med fötterna stadigt på jorden i såväl våra investeringar som i vårt sätt att driva företag och leva. Sunt förnuft ska genomsyra vår förvaltning.