Fondens mål

Tellus Globala Investmentbolags målsättning är att över tiden ge en högre avkastning än ett världsindex, utan att ta högre risk. En studie vi gjort i samarbete med Lunds Universitet, som sträcker sig över tiden 2002-2014, visar att investmentbolag/konglomerat har gett en högre avkastning över tiden än ett världsindex, utan att ha en högre risk (standardavvikelse). Historiskt har aktiemarknaden globalt gett en genomsnittlig avkastning på ca 7 % om året.