Fondfakta

Tellus Midas förvaltas av Bo Pettersson och Anders Bruzelius.

        

Övrigt: 

Fondens startdatum: 1 januari 2007
Valuta: Svensk Krona (SEK)
Insättningsavgift: 0 %
Uttagsavgift: 0 %
Årligt fast avgift: 1 %
Rörlig avgift: 20 % av den del av fondens totalavkastning som överstiger en avkastningströskel motsvarande en genomsnittlig ränta på en 3-månaders stadsskuldväxel per månad.
Minsta insättning: 100 kr
Månadssparande: Ja
Fonden tar miljö-etisk hänsyn: Ja
ISIN-kod: SE0001891508

        

Mer information om fonden: 

Hållbarhetsprofilen

Basfaktablad

Informationsbroschyr

FondbestämmelserTellus Midas rapporter:

Halvårsredogörelse 2021

Årsberättelse 2020

Halvårsredogörelse 2020

Årsberättelse 2019

Halvårsredogörelse 2019

Årsberättelse 2018

Halvårsredogörelse 2018

Årsberättelse 2017

Halvårsredogörelse 2017

Årsberättelse 2016

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.