Fondfakta

Tellus Midas förvaltas av Bo Pettersson och Anders Bruzelius.

        

Övrigt: 

Fondens startdatum: 1 januari 2007
Valuta: Svensk Krona (SEK)
Insättningsavgift: 0 %
Uttagsavgift: 0 %
Årligt fast avgift: 1 %
Rörlig avgift: 20 % av den del av fondens totalavkastning som överstiger en avkastningströskel motsvarande en genomsnittlig ränta på en 3-månaders stadsskuldväxel per månad +3 % ovanpå detta.
Minsta insättning: 100 kr
Månadssparande: Ja
Fonden tar miljö-etisk hänsyn: Ja
ISIN-kod Andelsklass A: SE0001891508
ISIN-kod Andelsklass B: SE0019176439

        

Mer information om fonden: 

Faktablad Andelsklass A
Faktablad Andelsklass B

Informationsbroschyr Tellus Midas 2024.04.07

FondbestämmelserTellus Midas rapporter:

Halvårsberättelse 2023
Årsberättelse 2022

Halvårsredogörelse 2022

Årsberättelse 2021

Halvårsredogörelse 2021

Årsberättelse 2020

Halvårsredogörelse 2020

Årsberättelse 2019

Halvårsredogörelse 2019

Årsberättelse 2018

Halvårsredogörelse 2018

Årsberättelse 2017

Halvårsredogörelse 2017

Årsberättelse 2016