Fondfakta

Tellus Globala Investmentbolag förvaltas av Bo Pettersson och Anders Bruzelius.

      

Övrigt:

Fondens startdatum: 20 juni 2012

Valuta: Svensk Krona (SEK)

Insättningsavgift: 0 %

Uttagsavgift: 0 %

Årligt fast avgift: 0,9 %

Rörlig avgift: Utöver den fasta avgiften utgår en prestationsbaserad ersättning till fondbolaget om högst 10 % av fondens överavkastning. Överavkastningen definieras som den del av den totalavkastningen som överstiger MSCI All Country NDTR (SEK), efter avdrag för den fasta förvaltningsavgiften.

Minsta insättning: 100 kr

Månadssparande: Ja

Fonden tar miljö-etisk hänsyn: Ja

ISIN-kod för Andelsklass A: SE0004646628 

ISIN-kod för Andelsklass B: SE0015962162

          

Mer information om fonden: 

Faktablad Andelsklass A
Faktablad Andelsklass B

Informationsbroschyr

Fondbestämmelser

Tellus Globala Investmentbolags rapporter:

Halvårsberättelse 2023 
Årsberättelse 2022

Halvårsredogörelse 2022

Årsberättelse 2021

Halvårsredogörelse 2021

Årsberättelse 2020

Halvårsredogörelse 2020

Årsberättelse 2019

Halvårsredogörelse 2019

Årsberättelse 2018

Halvårsredogörelse 2018

Årsberättelse 2017

Halvårsredogörelse 2017

Årsberättelse 2016

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.