Fondfakta

Tellus Globala Investmentbolag förvaltas av Bo Pettersson och Anders Bruzelius.

      

Övrigt:

Fondens startdatum: 20 juni 2012

Valuta: Svensk Krona (SEK)

Insättningsavgift: 0 %

Uttagsavgift: 0 %

Årligt fast avgift: 0,9 %

Rörlig avgift: Utöver den fasta avgiften utgår en prestationsbaserad ersättning till fondbolaget om högst 10 % av fondens överavkastning. Överavkastningen definieras som den del av den totalavkastningen som överstiger MSCI All Country NDTR (SEK), efter avdrag för den fasta förvaltningsavgiften.

Minsta insättning: 100 kr

Månadssparande: Ja

Fonden tar miljö-etisk hänsyn: Ja

ISIN-kod för Andelsklass A: SE0004646628 

ISIN-kod för Andelsklass B: SE0015962162

          

Mer information om fonden: 

Faktablad Andelsklass A
Faktablad Andelsklass B

Informationsbroschyr

Fondbestämmelser

Tellus Globala Investmentbolags rapporter:

Årsberättelse 2023
PAI-Rapport 2023
Halvårsberättelse 2023 

Årsberättelse 2022
Halvårsredogörelse 2022

Årsberättelse 2021

Halvårsredogörelse 2021

Årsberättelse 2020

Halvårsredogörelse 2020

Årsberättelse 2019

Halvårsredogörelse 2019

Årsberättelse 2018

Halvårsredogörelse 2018

Årsberättelse 2017

Halvårsredogörelse 2017

Årsberättelse 2016