Förvaltarstil

Hörnpelarna i Tellus Midas förvaltningsfilosofi är:


  • Aktiv förvaltning
  • Stockpicking
  • Flexibel aktieandel


Grunden för Tellus Midas investeringsfilosofi är egen fundamental analys. Vi ser företagen själva som vår främsta informationskälla och vi träffar ca 150 företag varje år. Bland dessa försöker vi identifiera företag som vi bedömer har en bra ledning, stark marknadsposition, sunda begripliga produkter och affärsmodeller och inte minst attraktiv värdering.

 

 Vi investerar i företag därför att vi ser en långsiktig avkastningspotential i dem. Vi investerar inte i företag därför att de har en viss vikt i ett index. Vår ambition är att ta tillvara på aktiemarknadens möjligheter när vi ser dessa som goda och att behålla kapitalet så intakt som möjligt när förutsättningarna är mindre goda.