Medarbetare

Medarbetare i Tellus Fonder:


1708_Tellus_152

Jan Petersson, civilekonom. Grundare och förvaltare.

Har arbetat med finansiell verksamhet sedan 1988 och har en bred aktiemarknadserfarenhet från förvaltning och aktiemäkleri. Jan fick sin förvaltningserfarenhet från Östgöta Enskilda Bank och Apoteksbolagets Pensionsstiftelse. Han var sedan chef för SEB Enskilda Securities internationella aktiemäkleri och nordisk chef för europeiskt aktiemäkleri på Credit Agricole Cheuvreux Nordic innan han år 2006 startade Tellus Fonder.


Mob: +46 (0) 709 62 50 86

Email: jan.petersson@tellusfonder.se1708_Tellus_146

Martin Abrahamson, civilekonom. VD.

Har arbetat inom finansbranschen sedan 1995. Martins första anställning var hos Ernst & Young Financial Services. Han var sedan på Kapitalförvaltningen i Folksam, först som teamledare för fondrapportering/redovisning under två år, därefter som redovisningschef i drygt sex år. Från maj 2007 till augusti 2011 var Martin ekonomichef på Swedbank Robur. Därefter var han ekonomichef för kapitalförvaltningens verksamhet på Handelsbanken i fyra år samt finance specialist i drygt ett år. 2017 började Martin som administrativ chef och riskansvarig på Tellus Fonder AB. I juli 2019 tillträdde han som VD för bolaget.


Mob: +46 (0) 720 41 44 19

Email: martin.abrahamson@tellusfonder.se1708_Tellus_113

Niclas Carlsson, marknadsekonom. Försäljning.  

Har arbetat med finansiell verksamhet sedan 1998, inledningsvis som rådgivare på Skandia Försäkringskonsult och efter det, ett flertal år som försäljning och rådgivningschef på HQ Fonder. Därefter arbetade Niclas som Senior Relationship Manager med investeringsrådgivning inom Private Banking på Merrill Lynch, Kaupting Asset Management och Bank Sarasin, verksam och bosatt i Luxemburg och Schweiz. Niclas startade sedermera eget företag i Sverige som han har drivit och varit VD för under de senaste åren. Det är en verksamhet med två affärsområden; konsultation inom affärsutveckling, försäljning och marknadsföring för fondbolag och en online plattform med fondinformation. I oktober 2017 började Niclas som försäljningschef på Tellus Fonder AB.


Mob: +46 (0) 706 04 06 42

Email: niclas.carlsson@tellusfonder.seMikael Sandström, Försäljningsansvarig

Mikael har arbetat inom finanssektorn sedan 1978, startandes som Börs- och Institutionsmäklare på Sundsvallsbanken/Nordbanken. Därefter har han arbetat som Institutionsmäklare på Götabanken, Swedbank och Nordea Markets. Han har även arbetat som Försäljningschef på Swedbank och Nord Fondkommission, samt med Diskretionär Förvaltning på Kommunernas Försäkringsanstalt, och som Partner och Portfolio Manager på Cicero Fonder. Sedan april 2019 har Mikael arbetat som Försäljningschef och medlem i Placeringsrådet på Tellus Fonder.


Mob: +46 (0) 703 11 67 55 

Email: mikael.sandstrom@tellusfonder.seBengt Hillberg, (mer information kommer inom kort)


Mob: +46 (0) 736 29 90 33 

Email: bengt.hillberg@tellusfonder.se

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.