Styrelse

1708_Tellus_177


Styrelsen i Tellus Fonder består av: 


1708_Tellus_126

Thomas Eriksson, fil kand. Styrelsens ordförande.

Har arbetet med finansiell verksamhet sedan 1989, varav huvuddelen av tiden med ledande befattningar inom kapitalförvaltning. Thomas startade sin karriär på 1-3 AP Fonden, som portföljförvaltare. Därefter arbetade Thomas som VD på Alfred Berg Fonder, därefter inom Nordea, som VD för Nordea Fonder och Managing Director i Nordea Asset Management, därefter inom SEB, först som Sverigechef på Asset Management och därefter som global chef för Private Banking, därefter som VD på Swedbank Robur och senast som VD på Carnegie Investment Bank. Thomas har också varit styrelseordförande i SEB Luxemburg AS och Carnegie Banque SA, samt även styrelseordförande i Fondbolagens Förening.


1708_Tellus_152

Jan Petersson, civilekonom. Ledamot och VD.

Har arbetat med finansiell verksamhet sedan 1988 och har en bred aktiemarknadserfarenhet från förvaltning och aktiemäkleri. Jan fick sin förvaltningserfarenhet från Östgöta Enskilda Bank och Apoteksbolagets Pensionsstiftelse. Han var sedan chef för SEB Enskilda Securities internationella aktiemäkleri och nordisk chef för europeiskt aktiemäkleri på Credit Agricole Cheuvreux Nordic innan han år 2006 startade Tellus Fonder.


1708_Tellus_145

Gunnar Lindskog, advokat. Ledamot.

Har över 40 års erfarenhet från allmän affärsjuridik och styrelsearbete. Gunnar är sedan 1980 delägare i Lindskog Malmström Advokatbyrå. Gunnar har även varit tingsnotarie vid Huddinge Tingsrätt, samt verkställande ledamot i Åke Wibergs stiftelse.


1708_Tellus_138

Leif Zetterberg, studentexamen och högskolestudier. Ledamot.

Har sedan 1968 framförallt arbetat i olika politiska befattningar med anknytning till Centerpartiet. Leifs erfarenhet innefattar bland annat at han varit kansliråd i statsberedningen, statssekreterare i Näringsdepartementet, ersättare i Europaparlamentet och ersättare i Sveriges Riksdag. Leif har också varit VD för LRF. Leif är idag egen företagare med en gedigen styrelseerfarenhet, bland annat från Föreningsbanken/Swedbank, 4 AP Fonden och Case Asset Management inom finansbranschen.

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.