Placeringsrådet

Placeringsrådet används som stöd till förvaltningen. Vi träffas på veckobasis och diskuterar såväl makroekonomi som enskilda bolag. Mycket fokus inriktas på att fånga upp långsiktiga trender och teman som vi sedan applicerar i våra bolagsval. Förändringar i fonderna bestäms av ansvarig förvaltare och placeringsrådet.


1708_Tellus_190


Placeringsrådet består av:


Till vänster: Lars Källholm, civilekonom

Lars är utbildad på Stockholms universitet, och har varit vVD på Aragon Securities och handlat räntor, Chef för Öhman Kapitalförvaltning och förvaltat aktie och obligationsportföljer, partner på Trevise som såldes framgångsrikt till Unibank/Nordea. VD för Nordea, Europe, AG i Köningstein (Frankfurt a/M), som idag är Nordea European Fund Distribution. Managing Director på UBS och ansvarig för asset management i Norden. Sedan 4 år bedriver Lars egen verksamhet inom investment banking och asset management, bland kunderna finns några av de största kapitalförvaltarna och försäkringsbolagen i Europa. Lars har också ett mandat för ett universitet i Kanada. Lars har tidigare forskat inom applied finance och några av hans teser blev publicerade i b la The Journal of Performance Measurement, Spaulding förlag. 


I mitten: Jan Petersson, civilekonom

Har arbetat med finansiell verksamhet sedan 1988 och har en bred aktiemarknadserfarenhet från förvaltning och aktiemäkleri. Jan fick sin förvaltningserfarenhet från Östgöta Enskilda Bank och Apoteksbolagets Pensionsstiftelse. Han var sedan chef för SEB Enskilda Securities internationella aktiemäkleri och nordisk chef för europeiskt aktiemäkleri på Credit Agricole Cheuvreux Nordic innan han år 2006 startade Tellus Fonder. 


Till höger: Thomas Eriksson, fil kand.

Har arbetet med finansiell verksamhet sedan 1989, varav huvuddelen av tiden med ledande befattningar inom kapitalförvaltning. Thomas startade sin karriär på 1-3 AP Fonden, som portföljförvaltare. Därefter arbetade Thomas som VD på Alfred Berg Fonder, därefter inom Nordea, som VD för Nordea Fonder och Managing Director i Nordea Asset Management, därefter inom SEB, först som Sverigechef på Asset Management och därefter som global chef för Private Banking, därefter som VD på Swedbank Robur och senast som VD på Carnegie Investment Bank. Thomas har också varit styrelseordförande i SEB Luxemburg AS och Carnegie Banque SA, samt även styrelseordförande i Fondbolagens Förening.

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.