Är det verkligen någon som undrar varför SEK är så svag?

Sedan mitten av 1990-talet har SEK för det mesta försvagats mot EUR och GBP (och för att inte tala om den brutala försvagningen mot CHF). Trenden ser ut som att SEK är på dekis. Men, för det mesta har analytiker och ”makroråd” med envishet hävdat att SEK är fel värderad och ska stärkas.. Hum. I ett retro perspektiv framstår dessa gissningar som bara emotions och sweet dreams. Hur kan det komma sig? När samtidigt svensk ”välfärd” mätt som BNP/Capita har relativt många andra länder utvecklats sämre sedan många många år tillbaka. Något som vare sig politiker eller media har tagit upp, vilket är märkligt då dessa använder ordet ”välfärd” i praktiskt tagit varje uttalande och artikel. Välfärdsbegreppet är inte längre definierat, utan mer bara ett politiskt odefinierat flummigt buzz, och vilket vi folket bara så där ska köpa rakt av. Säger någon politiker ”välfärden”, så får man inte fråga och ifrågasätta.


Vi tror att bl a följande anledningar påverkar SEK’s över längre tid ledsamma negativa utveckling. Först igen att BNP/Capita utvecklas sämre än i många andra jämförbara länder. Dvs, bl a att utvecklingen av inkomsten per individ är för dålig. Detta kan bl a bero på att det blir fler och fler som helt enkelt har för enkla och lågt betalda arbeten, att svenska löner i ett internationellt perspektiv (vilket vi vet enligt många studier) utvecklas sämre, att det inte finns tillräckliga incitament att studera och kämpa för att få maximal lön och löneutveckling. Kanske spelar här både inkomstskatterna och världens högsta marginalskatter en roll. Och att SKL bedömer att kommunalskatten i snitt kan behöva höjas med 3 kr, för att klara av den nya ”utmaningarna”. Vidare, omvärlden kanske inte tror på Sveriges affärsstrategi? Som bl a fokuserar på stora transfereringar till låginkomsttagare och till svaga kommuner. Omvärlden kanske ser saknaden av vilka incitament och investeringar i bl a spetsutbildning och även så i infrastruktur som långsiktigt skulle behövas för att vända trenden? Helt enkelt att det kan behövas nya strategiska planer och åtgärder för att göra Sverige mer attraktivt igen. - But the music continues to play. Och omvärlden kanske också ser den svåra politiska situationen, med  spretiga partier vars egentliga värdegrunder och strategier är oklara. Och vilka uppträder som mosaiker av kränkta minoriteter, suboptimerat och mest bara med tanke på ”what is in it for me”. Där kampen om makten är det ultimativa. En lek och ett spel på molnfri höjd, vilken inte går att syna, och fjärran från vanligt folks vardag och ”utmaningar". Något som påverkar Svensson till att ha en dämpad tro till framtiden. Kanske sånt också spelar in i världens bedömning av SEK?


Dessutom och givetvis spelar Riksbankens penningpolitik en stor roll, och nu med Noll räntor på peaken av en mega högkonjunktur. Det finns flera bra böcker på teamat om hur ofta centralbanker agerar fel i tid och tajming. Ett boktips är Georg Cooper's bok ”The Origin of Financial Crises”.


Life goes on


Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.