Fondanalys från Placera.se

Fondskribenten Pär Ståhl skriver om Tellus Investmentbolag


Via den här länken kan ni läsa artikeln: Fonden som vill ha ägarledda bolag  

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.