Förvaltarkommentar Tellus Investmentbolag

Vi har lyckats bra med förvaltningen i Tellus Investmentbolags fonden de senaste två åren. Avkastningen är goda 58 % mot Benchmarks 34 %. Sharpe i fonden är 3,07 och IR är 1,57.


Vi tror att anledningarna beror på vår tematiska ansats, att hitta trender som gynnar vissa sektorer (och att omdefiniera sektorer), företag och deras tjänster och produkter. Vi tror också att vår speciella portföljkonstruktion och portföljoptimering har bidraget till ett visst, relativt andra fonder, stöd vid såväl börsnedgångar som i en relativt kortare time to recovery. Men allt detta är nu historia, och framtiden är som bekant okänd.

 

Vi upplever att vi såväl som marknaderna, nu befinner sig i ett svåranalyserat läge. Många bolag har visat goda årsresultat och även resultat för Q1-18, i flera fall klart bättre än marknadernas förväntningar. Men ändå så går bolagen och börserna i bästa fall sidledes.

 

Vad är det som händer? Helt klart, tekniskt, så har VIX och volatiliteten ökat, det vill säga osäkerheten har ökat. Men, vad beror det på? Vi tror att en del kan förklaras dels med Trumps ständiga president twittrande  i olika viktiga frågor. Tjoff, så kommer det 180 twitter tecken i någon viktig världspolitisk fråga, eller om att Amazon betalar för lite till US Post Office, och utan att Trump uppenbarligen är insatt i US Post Office reglerade tariffer, som bl a innebär att dom får inte gå med vinst.. Vidare, och trots ”VIX Trump” så har US gått bra, ekonomin växer (men så gör också skuldsättningen), och FED har börjat att höja styrräntorna. Vilket oroar marknaderna och eventuellt kommande högre finansieringskostnader. Men, är det inte egentligen bra att USA och världen sakta börjar att återhämta sig från Bernankes och ECB’S QE experiment, dvs med noll eller minus räntor.. Ett sådant abnormalt tillstånd kan väl inte vara hållbart?

 

Dock, vad vi anser borde oroa marknaderna i så fall än mer, är att idag är världens skuldsättning dubbelt så hög som efter Finans kraschen 2008. Idag går den samlade skuldsättningen upp till två gånger världens BNP, och det är Kina och USA som står för den största delen (FT april-18). Man kan därför undra över hur västvärlden och Kina kan klara av en en markant lågkonjunktur.

 

Och i mitten står Europa och EU, oeniga i det mesta, och bedriver mest bara symbolpolitik. Inte bra eller förtroendegivande. Nåväl, utan att Tyskland börjar att minska sina överskott och investera, så kommer vare sig EU eller EUR igång, och problemen i Italien och Grekland består, och nästa kandidat till finansiella problem kan ju vara Frankrike, där president Macron dock helst verkar vilja tala om globalisering och Europas plats i världen. Och samtidigt som Tyskland har jätte problem med att få den nya GROKO regeringen att överhuvud taget funka, utan allt för stora interna bråk. I bästa fall bara styrfart.

   

Ja, sammantaget, inte undra på att marknaderna är osäkra. Och i mikro formatet, vilket inte berör världsmarknaderna så mycket, så har vi i Sverige på tangenten till Europa ett val som närmar sig. Och det verkar ju att kunna gå hur som helst. Inkluderat en GROKO (Grosse Koalition), eller ny DÖ (December Överenskommelsen)? Vem vet? Grundtipset är dels att alla politiker gör det mesta för makten. Dels att det är väl inte mycket som talar för att den sen länge på dekis SEK ska stärka sig? Varför då?

 

Life goes on


Avkastningen och nyckeltal i texten är beräknade fram till och med 31 mars 2018.


Klicka här för att läsa mer om Tellus Investmentbolag.

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.