Information om Fondfusion

Viktig information till Dig som är andelsägare i Tellus Bank & Finansfond och Tellus Midas

Se här: Information om Fondfusion

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.