Marknadsbrev december - Ett stabilt och bra år för Tellus Fonder.

De finansiella marknaderna bjöd på en stark avslutning på 2023 efter en svajig och svag höst och för Tellus Fonder blev året riktigt bra! Tellus Globala Investmentbolag steg 18,5 % medan Tellus Midas var upp 15,4 %. Genomsnittlig årlig avkastning de senaste fem åren ligger på 15 % respektive 18 % vilket belönats med fyra och fem Morningstarstjärnor. Ackumulerad avkastning för Tellus Midas de senaste fem åren är 127 % och 101 % för Tellus Globala Investmentbolag. 


Vill du veta mer om vår strategi för 2024 och de trender vi ser är du välkommen att läsa vårt senaste marknadsbrev genom att klicka på länken nedan.  


https://mailchi.mp/tellusfonder/tellus-fonder-marknadsbrev-december-13713024 


Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.