Marknadskommentar april - Stark rapportsäsong!

En stark rapportsäsong och positiva arbetsmarknadssiffror från USA är nu några av skälen till en försiktig optimism på börsen inför framtiden. Trots detta existerar fortfarande vissa orosmoment. Läs mer om vår syn på det nuvarande marknadsklimatet i månadens marknadsbrev nedan:

Marknadsbrev Tellus Fonder april 2023  

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.