Marknadskommentar augusti - Mirakelpillret

Trenden med stigande långräntor och avmattning av den globala konjunkturen fortsatte även i augusti. Den senaste inflationsstatistiken visar samtidigt att kraften i den fallande inflationstakten avtagit, och världens börser har utvecklats i olika riktningar med fallande kurser i Sverige och resten av Europa men stigande i USA.

Läs mer om vår syn på senaste rapportsäsongen och marknaden i månadens marknadsbrev nedan:

Tellus Fonder Marknadsbrev augusti 2023

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.