Marknadskommentar december - Transitory?

Börsen fortsätter stiga trots oro kring den pågående inflationen och den nya covidvarianten. Vi observerar marknadens rörelser och centralbankernas agerande för att bilda en uppfattning om vart börsen är på väg de kommande månaderna.

Läs mer i decembers nyhetsbrev: https://mailchi.mp/tellusfonder/tellus-fonder-nyhetsbrev-november-2021?e=b6ee3057eb

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.