Marknadskommentar januari - Fin start på börsåret 2023

Det har hittills varit en fin start på börsåret. Frågan är huruvida detta är en hållbar trend? Läs månadens marknadsbrev nedan!

Tellus Fonder Marknadsbrev januari 2023

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.