Marknadskommentar juli - Godkänd Rapportsäsong

Trots diverse utmaningar med stigande räntor och hög inflation rapporterade en majoritet av bolagen över förväntan, men kursreaktionerna blev relativt ljumma på bra rapporter jämfört med rapportbesvikelser som resulterade i kraftigt fallande kurser.

Läs mer om vår syn på senaste rapportsäsongen och marknaden i månadens marknadsbrev nedan:

Tellus Fonder Marknadsbrev juli 2023

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.