Marknadskommentar juni - Fokus på inflation och recession

Börsåret har haft en historiskt svag första hälft, huvudsakligen på grund av ökande inflation och stigande räntor. Vi börjar dock ana en möjlig vändning, med kommande bolagsrapporter som stöd.

Läs mer i månadens marknadsbrev: https://mailchi.mp/tellusfonder/tellus-fonder-nyhetsbrev-maj-13664920 

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.