Marknadskommentar maj - Nothing to fear but fear itself

Läs mer i månadens nyhetsbrev: https://mailchi.mp/tellusfonder/tellus-fonder-nyhetsbrev-maj-22?e=b6ee3057eb

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.