Marknadskommentar Maj - Svårnavigerat

Vad påverkade börsen i maj, hur presterade Tellus Fonder och vilket avkastning har fonderna i år?

Det får du reda på i månadens marknadskommentar.

Se länk: https://mailchi.mp/33c865290bda/svrnavigerat?e=b8b29393a1 


Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.