Marknadskommentar november - Normalisering i sikte?

November bjöd på stora rörelser på flertalet finansiella marknader efter att inflationsoron lättat. Optimismen bygger på förväntningar om fortsatt fallande inflation och en mjuklandning av konjunkturen samtidigt som marknaden börjar prisa in kommande räntesänkningar under nästa år. Vintermånaderna hör säsongsmässigt till de bättre månaderna under året och sentimentet är starkt inte minst i teknikbolagen.

 Läs mer om våra fonder och vår syn på marknaden genom att läsa hela månadens marknadsbrev nedan:

Tellus Fonder marknadsbrev november 2023

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.