Marknadskommentar november - Solida rapporter med goda tillväxtutsikter

Starka kvartalsrapporter trots motgångar bådar för en positiv utveckling på börsen året ut.

Läs hur vi bedömer framtidsutsikterna på börsen i månadens marknadsbrev:
https://mailchi.mp/tellusfonder/tellus-fonder-marknadsbrev-oktober-2021?e=b6ee3057eb

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.