Marknadskommentar oktober - En möjlighet att surfa på inflationsvågen

En turbulent september, accelererande inflation och stor kassa möjliggör attraktiva investeringsmöjligheter.

Läs hur vi bedömer framtidsutsikterna på börsen i månadens marknadsbrev: https://mailchi.mp/tellusfonder/tellus-fonder-marknadsbrev-september-2021

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.