Marknadskommentar september - ”Stay higher for longer!”

Den amerikanska centralbanken och tioårsräntan står i fokus för denna månads marknadsbrev. Utöver det diskuteras förändringar i fondernas portföljer, vilka branscher som ser ljusa ut framöver, kronans utveckling, med mera. Läs mer om vår syn på marknaden och om vår strategi i månadens marknadsbrev:

Tellus Fonder marknadsbrev september 2023

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.