Förändringar av fondbestämmelserna i Tellus Midas och Tellus Investmentbolag

Vi har gjort vissa förändringar av fondbestämmelserna i Tellus Midas och Tellus Investmentbolag. Dessa förändringar finns beskrivna i fondandelsägarbreven nedan.


Fondandelsägarbrev Tellus Midas

Fondfakta Tellus Midas


Fondandelsägarbrev Tellus Investmentbolag

Fondfakta Tellus InvestmentbolagTellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.