Podd: Skin in the game är överlägset

Lyssna på Placerapodden av Pär Ståhl  och Jesper Norberg på Placera.se där vår ansvarige förvaltare Jan Petersson och Lars Källholm från Tellus Fonders placeringsråd beskriver fonden Tellus Investmentbolag och vår tematiska investeringsansats. 


Klicka här för att lyssna på Placerapodden>>

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.